Verplichte werken ONFK 2018

De organisatie van de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen heeft de verplichte werken voor 2018 bekend gemaakt. Op advies van en in samenspraak met het Repertoire Informatie Centrum in Arnhem, is de keuze gevallen op de volgende werken:

  • 1e divisie:        Sincerely Yours – Marco Pütz
  • 2e divisie:        By the River – Jan van der Roost
  • 3e divisie:        Shapes – Harrie Janssen
  • 4e divisie:        Fúzje – Rob Goorhuis
  • 5e divisie:        Grounds – Jacob de Haan

Sincerely Yours werd gecomponeerd voor het Frysk Fanfare Orkest en zijn dirigent Jouke Hoekstra. Sincerely Yours is een prachtige uitdagende compositie met een wervelende apotheose. Deze compositie bestaat , zowel thematisch- als stilistisch gezien uit telkens 2 verschillende basisideeën. Stilistisch gezien staan in deze compositie twee stijlen tegenover elkaar, namelijk een lichte ’jazzy’-stijl met veel slagwerk en een ’klassieke’ schrijfwijze.

Het eerste deel van By the River heeft het karakter van een pastorale en beschrijft het landelijke karakter van een – in basis – industrieel gebied. In sterk contrast daarop volgt een dynamisch allegro met toespelingen op Leonard Bernstein. Alle registers van het moderne blaasorkest komen aan hun trekken in By the River. Maar ook het publiek wordt flink op de proef gesteld, wil het alle thematische en melodische elementen van dit afwisselende werk doorgronden.

In opdracht van de gemeente Smallingerland zal Harrie Janssen een compositie schrijven voor de 3e divisie ONFK 2018. Het werk, wat de titel Shapes zal krijgen, bestaat uit drie delen. Het werk is naar verwachting in oktober beschikbaar.

Fúzje is in opdracht geschreven van de fanfare Ons Genoegen uit het Friese dorp Marssum ter gelegenheid van haar 100 jarig bestaan in 2001. Het werk heeft vier delen die in elkaar overlopen. De compositie is gebaseerd op de vier Heren Voogden van het Arme Vrouwen Gasthuis in Marssum. Tegenwoordig is dit gasthuis bekend als het Poptaslot. In het gehele werk is een dubbelthema te beluisteren, enerzijds de Popta-erfenis, anderzijds de totstandkoming van Fanfare Ons Genoegen verbeeldend.

Grounds werd in 1986 gecomponeerd in opdracht van de Stichting Frysk Fanfare Festival. Het werk is indertijd door met name vierde divisie orkesten regelmatig en met veel plezier gespeeld. Het is een educatief werk gebaseerd op een zogenaamde ‘ground’, een bas die nagenoeg hetzelfde blijft terwijl de melodie varieert. Het is een uitdagend werk voor de fanfares in de 5e divisie.

De organisatie is blij dat er wederom uitdagende composities voor de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen ter beschikking staan. Kijk voor inschrijven voor de ONFK 2018, de leverbaarheid van de verplichte werken en verdere informatie elders op de website.