Stichting Frysk Fanfare Festival

Ons land telt een groot aantal fanfareorkesten. Een typisch Nederlands fenomeen, waarvan er ook nog enkele orkesten te vinden zijn in België. Alleen in Friesland tellen we al rond de 200 fanfareorkesten.

Zo rond de jaren tachtig werd door de dirigenten van de fanfarekorpsen geconstateerd, dat er erg weinig repertoire voor deze orkestsoort voor handen was. Veelal moest worden teruggegrepen op arrangementen van harmonie- en brassband muziek. Voor deze orkesten werd wel originele muziek geschreven, hetgeen duidelijk heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van beide orkestsoorten.

Met name de brassbands waren eind jaren 70 erg in opmars en vormden met hun originaliteit van de muziek een verademing voor menig dirigent. De opkomst van de brassbands werd gezien als een bedreiging voor de typisch Nederlandse orkestvorm fanfare. Om deze orkestvorm te behouden en te promoten werd het initiatief genomen tot een fanfarefestival. In 1983 werd door de initiatiefnemers, afkomstig uit “De Bazuin” Tzummarum, de Stichting Frysk Fanfare Festival opgericht. Een noodzakelijke en juridisch betere organisatievorm.

De daarop volgende Frysk Fanfare Festivals werden door deze stichting georganiseerd en er werden vele compositie opdrachten voor fanfareorkest verstrekt. Tegenwoordig organiseert deze stichting de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen.

 De Stichting Frysk Fanfare Festival heeft ten doel het fanfareorkest een meer eigen plaats te geven tussen het harmonieorkest en de brassband.

 Zij tracht dit doel te verwezenlijken door ondermeer:

  • Het geregeld organiseren van een fanfare festival
  • Het verlenen van compositie- en arrangeeropdrachten
  • Het stimuleren van compositie- en arrangeeropdrachten door derden
  • Het in eigen beheer uitgeven van originele composities en arrangementen

 Naast de bovenstaande statutaire doelstellingen, wordt hieraan ook tegemoet gekomen door actieve deelname aan het bestuur van het Repertoir Informatie Centrum (RIC).