Welkom

 • Bestuurswisseling

  Recent nam het bestuur afscheid van een tweetal zeer ervaren en zeer gewaardeerde leden; Marieke van der Veer-Bosch (wedstrijdsecretaris) en Margreta Kuipers (secretaris). Marieke was bestuurslid sinds 2014, Margreta sinds 2015. De Stichting Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen en de Stichting Frysk Fanfare Festival danken zowel Marieke als Margreta voor hun grote inzet!

  Toegetreden tot het bestuur zijn Marian Baten en Andries de Haan. Van harte welkom beide! De samenstelling van het bestuur ziet er nu als volgt uit:

  • Arjen Steur - voorzitter
  • Greetje Postma - secretaris
  • Brenda Smit-van der Meulen - penningmeester
  • Marian Baten - wedstrijdsecretaris
  • Marjan de Vreugt - algemeen bestuurslid/PR-functionaris
  • Andries de Haan - algemeen bestuurslid

 • Verplichte werken ONFK 2021

  Nadat de editie ONFK 2020 door Covid-19 geen doorgang kon vinden is het bestuur van Stichting ONFK niet blijven afwachten maar heeft besloten bijtijds uit te kijken naar 2021. Hoewel de grootste evenementen voor dit najaar al zijn gecanceld en ook de activiteiten in het voorjaar allerminst zeker zijn kijkt het bestuur naar de toekomst, uiteraard met gezonde realiteitszin.

  Het RIC heeft samen met het bestuur besloten om de verplichte werken van 2020 niet te her-programmeren en te kiezen voor nieuwe werken met uitzondering van de vierde divisie. Het werk Centenary 2019 is wel meegenomen naar 2021; dit heeft te maken met het feit dat componist Jan de Haan in 2021 de leeftijd van 70 bereikt. Jan de Haan heeft en betekend nog steeds veel voor de Stichting ONFK met name in adviserende zin.

  Voor de overige divisies is de keuze gevallen op nieuwe werken van componisten die hun sporen inmiddels ook ruim hebben verdiend en garant staan voor muzikaal spektakel. In de 5e divisie zal een nieuw werk met een nog nader bekend te maken titel van Jacob de Haan het levenslicht zien.

   

  1e divisie – LEI – Rob Goorhuis

  De compositie LEI werd door Rob Goorhuis geschreven in opdracht van Geert Giesbertz ter herinnering aan diens vader Leonard Hubertus Giesbertz en geschonken aan fanfare Concordia Meterik onder leiding van Chris Derikx ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van deze vereniging in 2020.

  Lei Giesbertz werd in 1918 geboren in het Limburgse plaatsje Kessel. De tweede wereldoorlog heeft Lei zijn jeugd afgenomen. Hij werd in die periode tewerkgesteld in Duitsland, waar hij gedwongen arbeid verrichtte in een kolenmijn. Lei was zwijgzaam over deze duistere periode in zijn leven. Daardoor zijn er weinig feiten bekend over hetgeen hij toen heeft meegemaakt. In ieder geval is hij erin geslaagd aan de Duitsers te ontkomen en heeft een gevaarlijke voettocht hem in noordelijke richting gevoerd, waar hij in het dorp Blitterwijck een onderduikadres heeft gevonden bij de familie Wolters. Na de oorlog is Lei in Blitterwijck gebleven en heeft hij daar zijn leven opgepakt.

  Hij bleef altijd een gesloten boek, maar de littekens van de oorlog hebben hun sporen in hem nagelaten. Hij trok zich vaak terug in de natuur, hield duiven en zat hele dagen te vissen aan de Maas. Hij stierf in 1977 op 59-jarige leeftijd.

  Het werk is een eerbetoon aan Lei Giesbertz en verklankt wat er in deze man omging. In de euphoniumsolo laat de componist de opdrachtgever, die euphoniumspeler was bij Moed en IJver Blitterswijck, vertellen over zijn vader. Klanken zeggen soms meer dan woorden. Het onuitspreekbare kan als een emotie tot de luisteraar komen. Het drietonige motief, dat als leidraad door het gehele werk te horen is, vormt het symbool van LEI’s persoonlijkheid.

  De drie episodes beschrijven wat er in deze man is omgegaan tijdens zijn gevangenschap, gedurende zijn reis naar het noorden en na de oorlog in zijn verdere leven.

   

  2e divisie - Tabula rasa - Jan Bosveld

  Tabula rasa van Jan Bosveld is een nieuw werk voor fanfareorkest. Tabula rasa is Latijn voor ‘schone lei’ of ‘onbeschreven blad’. Het begrip werd voor de eerste keer gebruikt door Aristoteles. Later ook door de middeleeuwse filosoof en theoloog Thomas van Aquino en werd overgenomen door de Engelse filosoof John Locke. Het begrip wordt in de filosofie vooral gebruikt in het nature-nurture-debat. De vraag is dan of de mens geboren wordt als tabula rasa en gevormd wordt door zijn of haar omgeving of dat het karakter van de mens al (gedeeltelijk) vastligt bij de geboorte.

  Het werk heeft een onheilspellend en energiek karakter en bevat een complexe ritmiek door vele maatsoortwisselingen.

   

  3e divisie – The Red Stone – Bert Appermont

  Deze compositie werd geschreven in opdracht van de Musique Municipale d’Ingwiller, ter gelegenheid van hun 150-jarig bestaan. De inspiratiebron voor het werk was de gemeente Ingwiller in de Franse Elzasstreek. De titel van het werk verwijst naar de vele gebouwen die er in rode zandsteen zijn opgetrokken. In de muziek komt de oude treinverbinding tussen Ingwiller en Bouxwiller tot leven: ook wordt het landschap beschreven, evenals de prettige sfeer die tegenwoordig in Ingwiller heerst.

  Dit levendige, optimistische werk heeft voor elke sectie wel een mooie melodie te bieden, met langzame passages die ideaal zijn om aan intonatie en frasering te werken: ook het slagwerk komt ruimschoots aan bod.

   

  4e divisie - Centenary 2019 – Jan de Haan

  Deze compositie werd gecomponeerd in 2018 in opdracht van Chr. Fanfare De Lofstem uit het Friese Sumar ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van de vereniging in 2019.

  Het eerste deel is gebaseerd op een ter plaatse bekend volksliedje; de componist heeft het begin daarvan als leidmotief gebruikt. Een paar regels uit het lied verbeelden op muzikale wijze het ontwaken van het dorp.

  Het tweede deel is geïnspireerd op een sculptuur die geplaatst werd ter nagedachtenis van hoofdonderwijzer Kornelis Lieuwes de Vries (1854-1929). Deze vroegere inwoner van het dorp Sumar ontwikkelde in 1905 het bekende en succesvolle aardappelras bintje. Het beeld is zo geplaatst dat de opkomende zon tussen de stenen door schijnt. De halfronde vorm symboliseert de zon, maar ook de aarde waarin de aardappel groeit.

  Het derde deel is een verwijzing naar een concertreis die de muziekvereniging in 2011 naar de Verenigde Staten van Amerika maakte. Deze reis wordt beschouwd als een van de hoogtepunten uit het bestaan van de jubilerende vereniging. De componist laat elementen uit het leidmotief en flarden van ‘The Star-Spangled Banner’ – het Amerikaanse volkslied – in het slotdeel van dit werk samenkomen.

   

  5e divisie – Nieuwe compositie – Jacob de Haan

  (in opdracht van Stichting Frysk Fanfare Festival, gereed medio oktober)

 • ONFK op 9 en 10 april 2021

  In verband met de maatregelen rond het Coronavirus heeft het bestuur van Stichting ONFK helaas moeten besluiten de kampioenschappen op 4 april jl. af te lassen. Hoe spijtig het ook is dat het ONFK-evenement geannuleerd moest worden, de gezondheid van alle betrokkenen in de cultuursector die ons zo na aan het hart ligt staat voorop!

  Maar uiteraard gaan we door en hopen we op 9 en 10 april 2021 weer mooie fanfarekampioenschappen te organiseren voor heel veel deelnemende orkesten.

  Voor nu wensen wij iedereen vooral een goede gezondheid toe, stay safe en keep on playing because music never stops!