Opnames

Van de Kampioenschappen worden beeld en geluidsopnames gemaakt.
Deze worden door de organisatie op het Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen Youtube kanaal geplaatst.

Het is toegestaan deze publicaties voor orkestpromotiedoeleinden te gebruiken.