• ONFK 4 april 2020 AFGELAST!

  In verband met de maatregelen rond het Coronavirus heeft het bestuur van Stichting ONFK helaas moeten besluiten de kampioenschappen op 4 april a.s. af te lassen.

  Tot en met 31 maart zijn alle grote evenementen, concerten, concoursen, repetities en try outs geannuleerd en dit heeft grote impact op de voorbereidingen op de ONFK. Of deze maatregel ook na 31 maart gehandhaafd blijft is onzeker maar naar onze mening is het te risicovol om hier op te wachten. Hoe spijtig het ook is dat we het ONFK-evenement moeten annuleren, de gezondheid van alle betrokkenen in de cultuursector die ons zo na aan het hart ligt staat voorop.

  Ingeschreven fanfares en alle andere betrokken partijen ontvangen binnenkort bericht met verdere informatie.

 • Coronavirus

  Gezien de meest recente ontwikkelingen, maatregelen en adviezen rondom het Coronavirus zal het bestuur van Stichting ONFK vrijdag 13 maart een besluit nemen over doorgang van de kampioenschappen op 4 april a.s. Wij nemen alles in serieuze overweging waarbij het welzijn van iedereen voorop staat.

  Nadere berichtgeving volgt.

 • Statement betreffende het Coronavirus

  Het bestuur van de Stichting Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen volgt nauwlettend de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus.

  De gezondheid, veiligheid en het welzijn van alle deelnemers en bezoekers is onze zorg. Vooralsnog gaan de kampioenschappen op 4 april a.s. gewoon door. Uiteraard houden we de vinger aan de pols!

 • Dagindeling

  De Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen vinden dit jaar plaats op zaterdag 4 april 2020. De dagindeling is als volgt:

  Loting Aanvang
  4e divisie           09.00 uur 10.00 uur
  3e divisie 11.30 uur 12.30 uur
  Uitslag en prijsuitreiking 4e en 3e divisie: half uur na einde 3e divisie
  2e divisie 18.30 uur 19.30 uur
  1e divisie 19.45 uur 20.45 uur
  Uitslag en prijsuitreiking 2e en 1e divisie: half uur na einde 1e divisie

 • Arjen Steur voorzitter ONFK

  Wij zijn blij te kunnen melden dat Arjen Steur met ingang van heden toetreedt tot het bestuur van de ONFK. 
  Voor de komende tijd zal hij de functie van voorzitter op zich nemen.

  Arjen heeft veel bestuurlijke ervaring zowel binnen de ONFK als daarbuiten en heeft grote affiniteit met de fanfarewereld. 
  In het dagelijks leven is Arjen onder meer actief als dirigent van fanfare CMV Wubbenus Jacobs uit Arum en Stadsfanfare Bolsward.

  We kijken met plezier uit naar een fijne samenwerking!

 • Andries de Haan extern ondersteuner ONFK

  Het ONFK-bestuur is verheugd mee te kunnen delen dat met ingang van heden Andries de Haan is toegetreden tot de ONFK-organisatie. Andries neemt geen zitting in het bestuur maar zal zijn expertise inzetten in de rol van extern ondersteuner. Hij gaat het bestuur adviseren en met hen meedenken over de toekomst van de ONFK. Daarnaast gaat hij zich actief bezighouden met promotie van de ONFK.
  Andries de Haan is nauw verbonden met de fanfarewereld. Met vernieuwende ideeën was hij 10 jaar geleden één van de grondleggers van de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen. Andries is dirigent van diverse fanfares, adviseur fanfarerepertoire bij het Repertoire Informatie Centrum en regelmatig actief als schrijver en presentator. De laatste jaren presenteerde hij de livestream van de ONFK voor Omrop Fryslân, samen met Sijtze van der Hoek.
  Het bestuur van de ONFK verwelkomt Andries van harte en kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking.

 • Bekendmaking verplichte werken ONFK 2020

  De verplichte werken voor de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen 2020 zijn bekend!
  Met maar liefst vier nieuwe werken voor de 1e, 3e, 4e en 5e divisie en een iets ouder maar zeker niet minder fraai werk voor de 2e divisie is deelname aan de kampioenschappen voor de fanfares in elke divisie een geweldige uitdaging.

  De organisatie van de ONFK heeft in samenspraak met het RIC de volgende composities vastgesteld:

   

  1e divisie:            Via ad Veniam – Eduard de Boer (uitgever Opus 33 Music)

   

  2e divisie:            Mästare alle söka dig – Rob Goorhuis (uitgever AM Music)

   

  3e divisie:            Variations on HEEG – Thom Zigterman (uitgever TZ Editions)

   

  4e divisie:            Centenary 2019 – Jan de Haan (uitgever De Haske Publications)

   

  5e divisie:            Island Treasures – Jan Bosveld (uitgever Jan Bosveld)

  1e divisie - Via ad Veniam

  Componist Eduard de Boer schreef in opdracht van de Stichting Frysk Fanfare Festival het nieuwe werk Via ad Veniam voor de 1ste divisie.

  Via ad Veniam betekent de weg naar vergeving, het hele proces van vergeving en de verschillende stadia daar naartoe. De compositie is gebaseerd op twee middeleeuwse melodieën uit de Carmina Burana Codex te weten Procurans Odium en Stabilitas. De eerste liedtekst gaat erover dat aangedaan onrecht uiteindelijk en achteraf vaak ‘een geluk bij een ongeluk’ blijkt te zijn. De tweede liedtekst beschrijft standvastigheid en zich niet van het pad af laten brengen, ongeacht wat er gebeurt. Met deze liederen als uitgangspunt verklankt deze compositie de fases naar de uiteindelijke vergeving; van duisternis, wanhoop, smart en woede die aangedaan onrecht met zich meebrengt tot aan het accepteren en loslaten ervan. Via ad Veniam wordt opgedragen aan iedereen die de weg naar vergeving heeft ingeslagen of nog gaat inslaan, aldus Eduard de Boer.

   

  2e divisie - Mästare alle söka dig

  Mästare alla söka dig werd in 2012 geschreven door Rob Goorhuis in opdracht van CMV Oranje uit Grootegast ter gelegenheid van hun deelname aan het Wereld Muziek Concours in 2013.
  De compositie is gebaseerd op een oud Noors kerklied gemaakt door Ludvig Mathias Lindeman. De originele titel was ‘Kirken den er et gammelt Hus’ wat ‘De kerk is een oud huis’ betekent. Het lied is bekend als gezang 170 uit het Liedboek voor de Kerken onder de titel ‘Meester men zoekt u wijd en zijd’.
  Het is dit lied geweest dat het voormalige bestuur van Oranje door moeilijke tijden heen hielp toen er begin negentiger jaren een zware tijd aanbrak. Het heeft bloed, zweet en tranen en veel energie en doorzettingsvermogen gekost om te komen waar fanfare Oranje nu staat. De omstandigheden en uitdagingen welke getrotseerd moesten worden waren divers van aard maar sterkten het bestuur en de leden nog meer in de strijd die werd aangegaan. Tegenstanders in die zware tijd waren de muziekschool en de sceptische doemdenkers uit het dorp. Maar ook binnen de vereniging kreeg het bestuur het om uiteenlopende redenen regelmatig zwaar te verduren. Het ‘geloof’ heeft er nooit onder geleden en de compositie Mästare alle söka dig is misschien wel een definitieve punt achter dat wat geweest is.

  3de divisie - Variations on HEEG

  Variations on HEEG is door Thom Zigterman gecomponeerd voor CMV Crescendo uit Heeg die in 2019 haar 100-jarig jubileum viert. Tijdens hun galaconcert op 16 november 2019 gaat de compositie in première.

  Inspiratie voor dit muziekwerk is niet alleen afkomstig van de leden van de fanfare maar ook vanuit de componist die zijn tienerjaren doorbracht in het dorp Heeg. Variations on HEEG bestaat uit een aaneengesloten vierluik waarin de geschiedenis van het dorp en de identiteit van de fanfare centraal staan. De letters van de plaats Heeg vormen het overkoepelende motief voor alle delen: de letter H is de Duitse benaming voor de noot B en levert het motief B E E G, een mooie drieklank in mineur, op. Dit centrale motief, maar ook het volkslied van Heeg, de bekende klanken van de Londense Big Ben, een Gregoriaans klinkende melodie en een groots koraal komen in dit werk terug.

   

  4e divisie - Centenary 2019

  Centenary 2019 is een nieuw werk wat Jan de Haan in opdracht componeerde voor christelijke fanfare De Lofstem uit Sumar. Zij bestaan, net als Crescendo uit Heeg, in 2019 100 jaar. Op 14 juni 2019 ging Centenary 2019 in première.

  Het werk bestaat uit drie delen (Awakening Village, Bintje Monument en Journey into the Unknown) die gebaseerd zijn op een ter plaatse bekend volksliedje. Een zinsnede uit dit lied ‘k Hear de toerklok yn ‘e fierte, myn moai doarpke is tichtbij (Ik hoor de kerkklok in de verte, mijn mooie dorp is nabij) is de inspiratiebron voor het eerste deel. Het tweede deel is geïnspireerd op een standbeeld ter nagedachtenis aan hoofdonderwijzer Kornelis Lieuwes de Vries (1854-1929). Deze inwoner van Sumar ontwikkelde in 1905 het bekende aardappelras ‘bintje’. “De reis naar het onbekende” is een verwijzing naar een concertreis die de fanfare maakte naar de Verenigde Staten van Amerika. Deze reis wordt gezien als één van de hoogtepunten uit het bestaan van de jubilerende vereniging.

   

  5e divisie – Island Treasures

  Van de hand van componist Jan Bosveld komt het nieuwe werk Island Treasures. Deze compositie gaat over het mooie waddeneiland Terschelling. De aankomst en de afvaart van de veerboot en de indrukwekkende, karakteristieke vuurtoren de Brandaris worden muzikaal beschreven net als de traditionele volksfeesten “Sunderum" en "Op ‘e Riid”. Dit zijn allemaal belangrijke schatten voor Terschelling.

  In 2019 ontving Jan Bosveld de prestigieuze Buma-award voor zijn verdienste op het gebied van repertoire-ontwikkeling. Het is een prachtige blijk van waardering voor zijn inzet voor de HaFaBra.

 • 1