• ...... en toch klinkt er muziek!

  Het zal bij een ieder bekend zijn dat de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen ook dit jaar gecanceld zijn. De organisatie achter dit prestigieuze evenement heeft het er niet bij laten zitten en heeft besloten toch iets extra’s te doen en wel op zaterdag 10 april, de oorspronkelijke datum van het evenement.

  Al in 1982 werd gestart met het Frysk Fanfare Festival, de voorloper van de ONFK welke in 2010 het daglicht zag. Vanaf 1985 tot en met de dag van vandaag is Omrop Fryslân betrokken bij het vastleggen van optredens van fanfares uit binnen- en buitenland.

  Vele bijzondere werken beleefden bij dit jaarlijkse evenement haar première. In een coproductie met Omrop Fryslân is besloten een compilatie uit te zenden van inmiddels 35 jaar fanfaremuziek.
  Op het Koperkanaal van de Omrop wordt al jaren aandacht besteed aan blaasmuziek in de breedste zin. Op zaterdag 10 april zal daar vanaf 9 uur ’s ochtends tot middernacht alleen fanfaremuziek te horen zijn met opnames vanaf 1985 tot en met 2019.
  Informatie over het programma met de uitvoerenden en composities kunt u binnenkort vinden op 
  www.onfk.nl en het klinkend resultaat hoort u op https://www.omropfryslan.nl/live/koperkanaal.

  Hou vooral de website en sociale media in de gaten voor details!

 • Stem op je favoriete verplichte werk!

  Wat is jouw favoriete verplichte werk uit de recente ONFK-geschiedenis? Waar heb je mooie herinneringen aan, welk stuk vond je geweldig om naar te luisteren of om zelf te spelen en zou je graag nog eens onder de aandacht willen brengen? Van 1 tot en met 27 maart a.s. kun je stemmen op jouw favoriet per divisie. De top 3 per divisie laten we online horen in het weekend waarin de ONFK gepland stond voor dit jaar, op 9 en 10 april. Heerlijk om dan een aantal verplichte werken de revue te laten passeren. Wie weet zit jouw favoriet/fanfare erbij!

  Het stemformulier vind je hier: https://forms.gle/SvtTDhJZAr1to6JZ9

 • ONFK 2021 geannuleerd!

  We leven in een bizar vreemde tijd waarin niets meer vanzelfsprekend is ten gevolge van Corona. Repetities liggen bij de meeste orkesten stil en evenementen die traditiegetrouw op de kalender staan zijn geschrapt. Iedereen zou een glazen bol willen om te kijken hoelang deze situatie nog gaat duren. Zo ook wij, maar helaas hebben wij die bol niet.

  Wat wij wél hebben zijn signalen en vragen van dirigenten en fanfares over het doorgaan van de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen in 2021. Er zijn zorgen over wanneer repetities met de volledige fanfare weer opgestart kunnen worden en of er voldoende voorbereidingstijd zal zijn voor deelname aan de kampioenschappen. Wij delen deze zorgen met als bijkomende hoofdbreker het zo veilig mogelijk organiseren van een groot evenement als de ONFK waarbij de Corona-maatregelen in acht dienen te worden genomen. Daarnaast is het moeilijk om de financiële middelen/subsidies rond te krijgen voor een evenement waarvan het niet zeker is of deze door kan gaan.

  Alles afwegend heeft het ONFK-bestuur helaas moeten besluiten om de ONFK 2021 te annuleren en door te schuiven naar 8 en 9 april 2022. Wij hopen dan een prachtig en bruisend evenement te kunnen organiseren, zoals vanouds. De verplichte werken verhuizen mee naar 2022. Ingeschreven fanfares ontvangen persoonlijk bericht over hun deelname.

  Wij gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn om in 2021 andere (kleinere) activiteiten te organiseren, eventueel in samenwerking met andere partijen. Mocht dit lukken dan zullen we hier uiteraard over communiceren.

  Voor nu wensen wij jullie een goede gezondheid toe, hou vol en blijf muziek maken. Music never stops!

 • Verplichte werken ONFK 2022

  1e divisie – LEI – Rob Goorhuis

  De compositie LEI werd door Rob Goorhuis geschreven in opdracht van Geert Giesbertz ter herinnering aan diens vader Leonard Hubertus Giesbertz en geschonken aan fanfare Concordia Meterik onder leiding van Chris Derikx ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van deze vereniging in 2020.

  Lei Giesbertz werd in 1918 geboren in het Limburgse plaatsje Kessel. De tweede wereldoorlog heeft Lei zijn jeugd afgenomen. Hij werd in die periode tewerkgesteld in Duitsland, waar hij gedwongen arbeid verrichtte in een kolenmijn. Lei was zwijgzaam over deze duistere periode in zijn leven. Daardoor zijn er weinig feiten bekend over hetgeen hij toen heeft meegemaakt. In ieder geval is hij erin geslaagd aan de Duitsers te ontkomen en heeft een gevaarlijke voettocht hem in noordelijke richting gevoerd, waar hij in het dorp Blitterwijck een onderduikadres heeft gevonden bij de familie Wolters. Na de oorlog is Lei in Blitterwijck gebleven en heeft hij daar zijn leven opgepakt.

  Hij bleef altijd een gesloten boek, maar de littekens van de oorlog hebben hun sporen in hem nagelaten. Hij trok zich vaak terug in de natuur, hield duiven en zat hele dagen te vissen aan de Maas. Hij stierf in 1977 op 59-jarige leeftijd.

  Het werk is een eerbetoon aan Lei Giesbertz en verklankt wat er in deze man omging. In de euphoniumsolo laat de componist de opdrachtgever, die euphoniumspeler was bij Moed en IJver Blitterswijck, vertellen over zijn vader. Klanken zeggen soms meer dan woorden. Het onuitspreekbare kan als een emotie tot de luisteraar komen. Het drietonige motief, dat als leidraad door het gehele werk te horen is, vormt het symbool van LEI’s persoonlijkheid.

  De drie episodes beschrijven wat er in deze man is omgegaan tijdens zijn gevangenschap, gedurende zijn reis naar het noorden en na de oorlog in zijn verdere leven.

   

  2e divisie - Tabula rasa - Jan Bosveld

  Tabula rasa van Jan Bosveld is een nieuw werk voor fanfareorkest. Tabula rasa is Latijn voor ‘schone lei’ of ‘onbeschreven blad’. Het begrip werd voor de eerste keer gebruikt door Aristoteles. Later ook door de middeleeuwse filosoof en theoloog Thomas van Aquino en werd overgenomen door de Engelse filosoof John Locke. Het begrip wordt in de filosofie vooral gebruikt in het nature-nurture-debat. De vraag is dan of de mens geboren wordt als tabula rasa en gevormd wordt door zijn of haar omgeving of dat het karakter van de mens al (gedeeltelijk) vastligt bij de geboorte.

  Het werk heeft een onheilspellend en energiek karakter en bevat een complexe ritmiek door vele maatsoortwisselingen.

   

  3e divisie – The Red Stone – Bert Appermont

  Deze compositie werd geschreven in opdracht van de Musique Municipale d’Ingwiller, ter gelegenheid van hun 150-jarig bestaan. De inspiratiebron voor het werk was de gemeente Ingwiller in de Franse Elzasstreek. De titel van het werk verwijst naar de vele gebouwen die er in rode zandsteen zijn opgetrokken. In de muziek komt de oude treinverbinding tussen Ingwiller en Bouxwiller tot leven: ook wordt het landschap beschreven, evenals de prettige sfeer die tegenwoordig in Ingwiller heerst.

  Dit levendige, optimistische werk heeft voor elke sectie wel een mooie melodie te bieden, met langzame passages die ideaal zijn om aan intonatie en frasering te werken: ook het slagwerk komt ruimschoots aan bod.

   

  4e divisie - Centenary 2019 – Jan de Haan

  Deze compositie werd gecomponeerd in 2018 in opdracht van Chr. Fanfare De Lofstem uit het Friese Sumar ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van de vereniging in 2019.

  Het eerste deel is gebaseerd op een ter plaatse bekend volksliedje; de componist heeft het begin daarvan als leidmotief gebruikt. Een paar regels uit het lied verbeelden op muzikale wijze het ontwaken van het dorp.

  Het tweede deel is geïnspireerd op een sculptuur die geplaatst werd ter nagedachtenis van hoofdonderwijzer Kornelis Lieuwes de Vries (1854-1929). Deze vroegere inwoner van het dorp Sumar ontwikkelde in 1905 het bekende en succesvolle aardappelras bintje. Het beeld is zo geplaatst dat de opkomende zon tussen de stenen door schijnt. De halfronde vorm symboliseert de zon, maar ook de aarde waarin de aardappel groeit.

  Het derde deel is een verwijzing naar een concertreis die de muziekvereniging in 2011 naar de Verenigde Staten van Amerika maakte. Deze reis wordt beschouwd als een van de hoogtepunten uit het bestaan van de jubilerende vereniging. De componist laat elementen uit het leidmotief en flarden van ‘The Star-Spangled Banner’ – het Amerikaanse volkslied – in het slotdeel van dit werk samenkomen.

   

  5e divisie – Nieuwe compositie – Jacob de Haan

  (in opdracht van Stichting Frysk Fanfare Festival)

 • Bestuurswisseling

  Recent nam het bestuur afscheid van een tweetal zeer ervaren en zeer gewaardeerde leden; Marieke van der Veer-Bosch (wedstrijdsecretaris) en Margreta Kuipers (secretaris). Marieke was bestuurslid sinds 2014, Margreta sinds 2015. De Stichting Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen en de Stichting Frysk Fanfare Festival danken zowel Marieke als Margreta voor hun grote inzet!

  Toegetreden tot het bestuur zijn Marian Baten en Andries de Haan. Van harte welkom beide! De samenstelling van het bestuur ziet er nu als volgt uit:

  • Arjen Steur - voorzitter
  • Greetje Postma - secretaris
  • Brenda Smit-van der Meulen - penningmeester
  • Marian Baten - wedstrijdsecretaris
  • Marjan de Vreugt - algemeen bestuurslid/PR-functionaris
  • Andries de Haan - algemeen bestuurslid

 • 1